HEDEFLENEN
$/YIL

25.451.168

25.07.2024 TARİHİ İLE ENERJİ GELİRİMİZ...

$/YIL

$/AY

$/GÜN
Kurumsal

Hakkımızda

Faktoring Nedir?

Şirket’in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışında elektrik üretim tesisi kurulması, inşaatının yapılması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, enerji ticaretinin yapılarak üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışıdır.

Şirket’in hali hazırda yurt içinde 9 adet yurt dışında 1 adet olmak üzere toplam 10 adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup, bu bağlı ortaklıklarında 8 adet bağlı ortaklığı yurt içinde 1 adet bağlı ortaklığı da yurt dışında bulunmaktadır.

Güneş enerji santrallerimizin toplam kurulu gücü 66,62 MWp olup, Türkiye ışınım ortalamasının üzerinde ışınım alan bölgelerde kurulmuştur. Ayrıca bu santrallerde mevcut olan güneş takip sistemleri ile üretim verimliliği ve miktarı arttırılmaktadır.

Bağlı ortaklıklardan H29 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., (H29 Solar Enerji) sahip olduğu biyokütle enerji santrali ile hayvansal ve organik atıkların yakılması suretiyle elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen bu elektrik ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde iletim ve dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır.

H29 Solar Enerji’nin Manisa ili, Salihli ilçesinde kurulu gücü 10 MWp olan santrali 15.01.2021’de devreye alınmış ve faaliyetini sürdürmektedir.

Bağlı ortaklıklardan Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. ile H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H22 Solar Enerji”) sahip oldukları hidroelektrik santralleri aracılığıyla suyun potansiyel enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen bu elektrik ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır.

Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. ve H22 Solar Enerji’nin sahibi olduğu hidroelektrik santrallerinin detayı aşağıda belirtilmektedir;

Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş.
Saha
Büyükbahçe
İl
Erzurum
İlçe
Tortum
Kabul Tarihi
6.03.2015
AC Güç kWe Proje
11.700,00
DC Güç kWp Proje
12.100,00
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Saha
Bağbaşı
İl
Erzurum
İlçe
Tortum
Kabul Tarihi
19.12.2015
AC Güç kWe Proje
13.600,00
DC Güç kWp Proje
14.000,00
Toplam
AC Güç (kWe)
25.300,00
DC Güç (kWp)
26.100,00

Şirket’in merkezi İstanbul/Beşiktaş’tadır. Şirket bağlı ortaklıklarının sahip olduğu santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin satışıyla 2019 yılında 59,8 Milyon TL, 2020 yılında 78,5 Milyon TL ve 30 Eylül 2021 itibariyle 112,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmiştir.

Şirket’in bünyesinde bulunan tüm enerji santralleri tamamı uzaktan izlemeye imkan veren SCADA (“Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama”) sistemlerine sahip olup, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin iletim ve dağıtım kuruluşlarına aktarılması işlemi tek bir merkezden ve uzaktan izleme sistemi ile takip edilmektedir. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. de çalışan personel sayısı 15’tir.

Tarihçe

Hun Yenilenebilir Enerji’nin Tarihçesi

‍Şirket, H26 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanıyla 26.12.2014 tarihinde İstanbul/Beşiktaş’ta kurulmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu; güneş enerjisi santrallerinden, hidroelektrik enerji santrallerinden ve biyokütle enerji santrallerinden, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım ve iletim şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışından ibarettir.

20.09.2021 tarihi itibarıyla H26 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin unvanı Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, bu husus 20.09.2021 tarih ve 10412 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Şirket’in bağlı ortaklıklarının hâlihazırda toplam kurulu gücü (DC); 66.62,00 KwP güneş enerjisi santrali, 26.100,00 kWp hidroelektrik enerji santrali, 10.500,00 kWp biyokütle enerji santrali olmak üzere toplamda 103,22 kWp’dir. Söz konusu bağlı ortaklıkların sahip oldukları kurulu güç detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş.
İl
Mersin
İlçe
Yalamık
Tesisat Numarası
4010739716
Kabul Tarihi
06.02.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
7.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
8.118,54
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31160170
Kabul Tarihi
14.03.2014 / 27.05.2015
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.032,96
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31160637
Kabul Tarihi
3.11.2015
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.089,00
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31160636
Kabul Tarihi
3.11.2015
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.132,56
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31165498
Kabul Tarihi
1.12.2015
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.132,56
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31165499
Kabul Tarihi
1.12.2015
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.132,56
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166697
Kabul Tarihi
9.06.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.132,56
Yaprak Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166682
Kabul Tarihi
5.05.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166683
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166684
Kabul Tarihi
4.05.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166685
Kabul Tarihi
4.05.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166686
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166687
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166688
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
İl
Manisa
İlçe
Salihli
Tesisat Numarası
31166690
Kabul Tarihi
5.05.2016
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,58
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.206,81
H28 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
İl
Manisa
İlçe
Gördes
Tesisat Numarası
31166386
Kabul Tarihi
30.11.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.140,48
Tire Yen. Enerji Üret San. A.Ş.
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700401
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700454
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700399
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700451
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700400
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700450
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700403
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
İl
İzmir
İlçe
Tire
Tesisat Numarası
24700452
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
995,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.092,96
Koçbey Enerji A.Ş.
İl
Kahramanmaraş
İlçe
Yarbaşı
Tesisat Numarası
4000689931
Kabul Tarihi
21.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,60
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.151,92
İl
Kahramanmaraş
İlçe
Yarbaşı
Tesisat Numarası
4000689888
Kabul Tarihi
21.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,60
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.151,92
İl
Kahramanmaraş
İlçe
Yarbaşı
Tesisat Numarası
4000690040
Kabul Tarihi
21.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
749,97
DC Güç (**) (kWp) Proje
880,88
İl
Sivas
İlçe
Merkez
Tesisat Numarası
9170589060
Kabul Tarihi
2.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Sivas
İlçe
Merkez
Tesisat Numarası
5929494938
Kabul Tarihi
2.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
869,82
DC Güç (**) (kWp) Proje
978,88
İl
Sivas
İlçe
Merkez
Tesisat Numarası
4499333848
Kabul Tarihi
2.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Sivas
İlçe
Merkez
Tesisat Numarası
7887327395
Kabul Tarihi
10.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
749,87
DC Güç (**) (kWp) Proje
875,84
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.
İl
Yozgat
İlçe
Sırçalı
Tesisat Numarası
469424112
Kabul Tarihi
9.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.155,06
İl
Yozgat
İlçe
Sırçalı
Tesisat Numarası
2659021773
Kabul Tarihi
9.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.155,06
İl
Yozgat
İlçe
Bektaşlı
Tesisat Numarası
4360744123
Kabul Tarihi
16.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Yozgat
İlçe
Bektaşlı
Tesisat Numarası
8146323110
Kabul Tarihi
16.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Yozgat
İlçe
Bektaşlı
Tesisat Numarası
605878862
Kabul Tarihi
16.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Yozgat
İlçe
Bektaşlı
Tesisat Numarası
1713576880
Kabul Tarihi
16.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,80
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.133,44
İl
Yozgat
İlçe
Bektaşlı
Tesisat Numarası
196357325
Kabul Tarihi
16.01.2018
AC Güç (*) (kWe) Proje
869,82
DC Güç (**) (kWp) Proje
978,88
İl
Nevşehir
İlçe
Güvercinlik
Tesisat Numarası
80010838
Kabul Tarihi
28.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.106,88
İl
Nevşehir
İlçe
Güvercinlik
Tesisat Numarası
80010837
Kabul Tarihi
29.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.106,88
İl
Nevşehir
İlçe
Güvercinlik
Tesisat Numarası
80010835
Kabul Tarihi
29.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.106,88
İl
Nevşehir
İlçe
Güvercinlik
Tesisat Numarası
80010836
Kabul Tarihi
29.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
999,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.106,88
İl
Nevşehir
İlçe
Aladdin
Tesisat Numarası
80010771
Kabul Tarihi
7.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.108,80
İl
Nevşehir
İlçe
Aladdin
Tesisat Numarası
80010772
Kabul Tarihi
7.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
990,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.108,80
İl
Nevşehir
İlçe
Çardak
Tesisat Numarası
80010770
Kabul Tarihi
7.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
998,92
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.101,60
İl
Nevşehir
İlçe
Çardak
Tesisat Numarası
80010769
Kabul Tarihi
7.12.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
750,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
810,00
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti.
İl
Konya
İlçe
Altınekin
Tesisat Numarası
80010529
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
İl
Konya
İlçe
Altınekin
Tesisat Numarası
80010527
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
İl
Konya
İlçe
Altınekin
Tesisat Numarası
80010528
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
500,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
536,36
İl
Konya
İlçe
Ilgın
Tesisat Numarası
80010317
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
İl
Konya
İlçe
Altınekin
Tesisat Numarası
80010526
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
500,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
536,36
İl
Konya
İlçe
Altınekin
Tesisat Numarası
80010525
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
İl
Konya
İlçe
Ilgın
Tesisat Numarası
80010318
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
Zeynep Elif Enerji Üretim Ltd. Şti.
İl
Konya
İlçe
Ilgın
Tesisat Numarası
80010319
Kabul Tarihi
8.08.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
Alihan Enerji Üretim Ltd. Şti.
İl
Konya
İlçe
Ilgın
Tesisat Numarası
80010316
Kabul Tarihi
8.02.2017
AC Güç (*) (kWe) Proje
1.000,00
DC Güç (**) (kWp) Proje
1.072,72
Toplam
AC Güç (*) (kWe) Proje
58.852,04
DC Güç (**) (kWp) Proje
66.62,00

(*) AC Güç: Sistemin elektriksel gücünü ifade etmektedir. Sistem AC gücü, çağrı mektubu ve bağlantı anlaşmasına göre anlık olarak şebekeye verilebilecek maksimum gücü ifade eder.

(**) DC Güç ise: Sistemin mekanik gücünü ifade etmektedir. Bazı çağrı mektuplarında sistemin DC gücü yer alırken bazılarında sadece AC güç yer almaktadır. Güneş Enerji Santrallerinde DC güç genel olarak photovoltaik (PV) panellerin toplam çıkış gücü olarak bilinir.

DC-AC oranı; DC güç ile AC güç oranını ifade etmektedir. PV panellerde üreticilerin belirtmiş olduğu yıllık degradasyon oranında DC güç düşümü olduğu için yıllar içerisinde DC-AC oranında değişiklik olmaktadır. Projelendirme sırasında tesis ömrü, teknik ve finansal kriterler dikkate alınarak DCAC oranı optimize edilebilir (çoğunlukla yüksek DC-AC oranı seçimi).

DC güç Fotovoltaik panellerin kurulu gücünü ifade etmekle birlikte mekanik güç olarak da adlandırılabilir. Mekanik kurulu güç çağrı mektubunda belirtilen gücün daha üstünde seçilebilir. AC güç trafo kurulu gücüdür ve çağrı mektubunda belirtilen çıkış gücünü göstermektedir. Trafo çıkış gücü çağrı mektubunda belirtilen güçten daha yüksek olamaz.

Hun Enerji’nin Bağlı Ortaklıklarının Tarihçesi;

Hun Enerji’nin, yukarıda özet bilgilerine yer verdiğimiz hidroelektrik ve biyokütle kaynaklarıyla elektrik enerjisi üretimi haricinde; toplam (DC) 58.458,38 KWp kurulu güçte güneş enerjisi santraline sahip bir şirket haline nasıl geldiğini anlatmadan önce, belirtmek gerekir ki; Türkiye’de lisans altı elektrik üretiminde 1 MW’lık kurulu güç sınırı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, güneş enerjisine dayalı lisans altı elektrik üretimi yapabilmek için, tesis işletmeye alınıncaya kadar; aynı gerçek veya tüzel kişi aynı trafo merkezinde 1 MW’dan fazla tesise sahip olamamaktadır. Bu nedenle, mevzuat gereği, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Şirket ve bağlı ortaklıkları, toplamda 58,5 MWp kurulu güce haiz güneş enerjisi santrali yatırımlarını yaparken her 1 MW altı lisans altı elektrik üretmeyi hedefleyen santral için toplamda 54 adet tüzel kişilik kurmuştur.

Aynı zamanda gücü 26.100 kWp hidroelektrik enerji santrali ve 10.500 kWp biyokütle enerji santralleri özelinde de ayrı tüzel kişilikler oluşturmuş veya devralmıştır. Sürece ilişkin detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

DGN Solar Enerji Girişim A.Ş.
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H29 Solar Enerji”)
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H31 Solar Enerji”)
Koçbey Enerji A.Ş. (“Koçbey Enerji”)
H28 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H28 Solar Enerji”)
NRL Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“NRL Enerji”)
Tire Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“Tire Enerji”)
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H22 Solar Enerji”)
Yaprak Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“Yaprak Enerji”)
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (“H12 Solar Enerji”)
AKS İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. (“AKS”)
Alihan Enerji Üretim Ltd. Şti. (“Alihan Enerji”)
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti. (“Gün Işığı Enerji”)
Zeynep Elif Enerji Üretim Ltd. Şti. (“Zeynep Elif Enerji”)
Als Enerji Üretim Ltd. Şti. (“Als Enerji”)
AQUILA S.R.L
STOREMATE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket’in Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Konumuna İlişkin Bilgiler

Elektrik enerjisi, hidro, kömür, doğal gaz, diğer petrol ürünleri, nükleer füzyon, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle vb. birincil enerji kaynaklarından üretilen ikincil bir enerji türüdür.

Elektrik üretimi teorik olarak, 1820 – 1830 yıllarında geliştirilmiş olsa da pratik anlamda geniş kapsamlı üretimler 1880’den sonra başlamıştır. İlk kurulan santraller hidroelektrik ve kömür santralleri olmakla birlikte daha sonraları doğalgaz santralleri elektrik üretiminde ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak 1970’lerden sonra nükleer elektrik santralleri ile birlikte geleneksel olarak bu dört birincil enerji kaynağından elektrik üretimi temin edilmiştir.
Elektrik enerjisi, depolama zorlukları sebebiyle üretildiği anda tüketilmesi gereken, bir başka ifadeyle talep oluşturduğu anda arzın da hazır olması gereken ve devletler açısından da son derece yüksek stratejik öneme sahip bir üründür.

Bu sebeple elektrik sektörü 1990’lı yıllara kadar dünya üzerindeki ülkelerin birçoğunda devletlerin tekelinde bulunmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren ise bu sektör dünya üzerinde özelleştirilmeye başlanmış ve serbest piyasası oluşturulmaya başlanmıştır.

Geleneksel elektrik üretim santrallerinin devasa büyüklükleri, çok büyük yatırım tutarları ve elektrik satışlarında karşılaşılabilecek fiyat dalgalanmaları ve talep değişkenlikleri gibi temel sorunlar sebebiyle kredi finansmanı her dönem zor olan bir alan olmuştur. Bu zorlukların bertaraf edilebilmesi amacıyla birçok ülkede elektrik santrali yatırımı yapacak olan firmalara uzun dönemli fiyat ve satın alma garantileri merkezi hükümetler tarafından verilmiştir. Söz konusu durum ülkemizde de geçerlidir.

2000’li yıllarla birlikte elektrik sektörü serbest piyasası gelişmiş ülkelerde oluşturulmaya başlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde de serbest piyasa yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu süreçte geleneksel üretim kaynakları olan kömür ve doğalgaz santralleri için verilen teşvikler ve garantiler serbest piyasa sürecinde azalmış ve bazı ülkelerde tamamen ortadan kalkmıştır.

1990’lı yıllardan itibaren temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak sürecin başında gerek rüzgâr santrallerinin gerekse güneş santrallerinin kurulum maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle geleneksel teknolojiler ile serbest piyasa koşullarında rekabet şartları rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin gelişimini engellemiştir. Başta Almanya olmak üzere sürdürülebilir, daha temiz ve yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda rüzgâr ve güneş enerjisi merkezi hükümetler tarafından sübvanse edilmeye başlanmıştır. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisi için yüksek fiyatlı devlet alım garantileri verilmiş ve rüzgâr ve güneş santrallerinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu teşvikler sayesinde yenilenebilir teknolojilere büyük yatırımlar yapılmış, verimlilik artışı sağlanmış, yenilikler hız kazanmış ve maliyetler önemli ölçüde düşmüştür.

Ortaklık Yapısı

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Ortağın Unvanı
Koray Holding A.Ş.
 
Orhun KARTAL
Halka Açık Kısım
Toplam
Grubu
A
B
B
B
A-B
Tutarı (TL)
172.413.793
179.999.996,76
174.448.188,64
473.138.021,60
1.000.000.000
Oran (%)
35,24
17,44
47,32
100

Yönetim Kurulu Mesajı

Biz, Hun Yenilenebilir Enerji olarak ülkemizin yarınları için çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızı kapsayan bir memnuniyet, hoşgörü ve saygı anlayışını benimseyerek yolculuğumuza yaratıcı, yenilikçi ve öncü olarak devam etmekteyiz. Yolculuğumuzda doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde yenilenebilir enerji sektöründe ulusal ve uluslararası alanda öncü olmayı hedefleyerek ilerliyoruz. Enerji projelerimiz ile ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmaktan gurur duyarak çağdaş enerji dönüşümüne öncülük etmekteyiz.

Gelecekteki çalışmalarımızla da ekosistemi ve tarıma dayalı yerel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz. Hun Enerji’yi güçlü ve rekabetçi kılan en önemli unsur çalışanlarımız olup, yetkin, yaratıcı, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı çalışma arkadaşlarımız grubumuzun temellerini oluşturmaktadır. Bu anlayışla, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkı sağlayacak ve yetkinliklerini geliştirecek bir ortam sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir.

İlkelerimizi hayata geçirmeye devam etmek dileğiyle, tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımızı sunarız.

Hun Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Orhun KARTAL / Yönetim Kurulu Başkanı
Oruç Burak KAVUNCU / Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
İlker Hakan KAYHAN / Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Recai ANBARCI / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Kırhan Uluçay / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Vizyon& Misyon

Vizyonumuz
Öngörülebilir, düzenli nakit akışı sağlayan ve yüksek karlılığı olan projeleri geliştirip hayata geçirerek işimizi sürekli büyütür ve Türkiye ile bulunduğu bölgedeki en güçlü yatırımcı şirketlerden biri olmak için çalışırız.
Misyonumuz
Girişimci ve yenilikçi yöntemlerimiz ile esnek ve dinamik yeteneklerimizi, çevre dostu teknolojilerle beraber kullanarak hızlı sonuç üretmeye ve tüm paydaşlarımıza en fazla katma değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendini her zaman yenileyen eğitimli ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.
"Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz
KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM SİTEDEN AYRIL